Varumärket kan vara din viktigaste tillgång

är du skyddad?

100% ENGAGEMANG • 100% JURIDISK KOMPETENS • 100% BRA PRISER

 

 ”Supertack – ni är fasen den bästa varumärkesbyrån jag stött på.
Enkelt, smidigt, kostnadseffektivt och uppdragsfokuserat. Big like!”
– Jörgen Jonsson, Strawberry Planet AB

Gör som dessa, registrera ditt varumärke genom oss

Är du entreprenör och vill skydda ditt varumärke?

Vi hjälper dig till ett konkurrenskraftigt varumärkesskydd!

För att kunna konkurrera på lika villkor behöver ni som mindre företag samma juridiska rådgivning och rättsliga skydd som de större aktörerna på marknaden.

Vi ser därför till att ni får rätt skydd utifrån era förutsättningar!

Kontakta oss idag!

*” anger obligatoriska fält

Villkor*
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

VI GER DIG RÄTT SKYDD – TILL RÄTT PRIS

gruppbild

Varumärkets funktion är

primärt att skilja er verksamhet eller produkt från konkurrenternas

Vad är ett varumärke? Vanligtvis förs tankarna till stora företagsnamn och kända logotyper som syns på produkter och mediala plattformar. För att bredda den bilden kan man tänka på varumärket som det kännetecken ett företag väljer att förmedla sin verksamhet, eller en enskild vara/tjänst, under. Ett varumärke kan utgöras av nästan vad som helst; ett namn, ett ord, en mening, en figur, ett ljud eller till och med en kombination av nämnda varianter. Varumärkets funktion är primärt att hjälpa konsumenterna att skilja er verksamhet eller produkt från konkurrenternas. Därför är ett skydd för detta kännetecken en av de viktigaste investeringar ett företag kan göra.

Varumärkesskyddet är territoriellt och söks alltså för de marknader som ni är, eller kommer att vara, verksamma på. När ert varumärke väl är registrerat har ni ensamrätt till ert kännetecken och ett livslångt skydd, så länge det förnyas var tionde år. För att ett varumärke ska kunna nå registrering krävs det bland annat att kravet på särskiljningsförmåga är uppfyllt, vilket innebär att märket inte får vara beskrivande för de varor och tjänster som tillhandahålls. Ytterligare vägledning kring detta krav, och andra relevanta omständigheter, ger vi er gärna vid en första kontakt.

registrera varumärke

Varumärket är

ett strategiskt och värdehöjande drag för er verksamhet

Varumärkesskyddet är

ett strategiskt och värdehöjande drag för er verksamhet.

registrera varumärke

Varför ska man registrera sitt varumärke? Kan man inte använda det ändå? Jodå, men att använda ett oregistrerat varumärke är behäftat med stora affärsmässiga risker. Det lämnar en möjlighet för konkurrenter att registrera just det kännetecken som ni använder och därefter hindra er från att använda det, vilket kan innebära en stor förlust ifråga om etablerad kontakt till ert företags kundkrets. Att skydda sitt varumärke kan jämföras med att teckna en försäkring. En försäkring för de investeringar och den tid ni lagt ned på det kännetecken som era kunder associerar, eller ska komma att associera, er med.

Skyddet fungerar, förutom som en försäkring, även som en investering i ert företag. Eventuella partners och investerare kommer att värdera bolaget högre om era immateriella tillgångar är väl skyddade. Varumärkesskyddet är således ett strategiskt och värdehöjande drag för er verksamhet.

Hur går det till?

Så ser processen ut vid beställning av ett nytt varumärke.

FAQ

Vanliga frågor & svar

Varför ska vi anlita er?

Vi på Varumärkesombudet är jurister som är specialiserade på just varumärkesskydd och vi har därmed stor erfarenhet av vad som krävs för att ett varumärke ska få ett så starkt skydd som möjligt. Inför er ansökan ger vi er juridisk rådgivning, företar en identitetssökning på den marknad ni avser att skydda ert varumärke samt upprättar ett klassningsförlag utformat för att ge er ett så brett skydd som möjligt. När varumärket väl är registrerat erbjuder vi oss dessutom att bevaka märket åt er, ett annars tidskrävande och snårigt arbete.

Hur lång tid tar det?

Ett EU-varumärke når vanligtvis registrering inom 4-6 månader från ansökningsdagen, förutsatt att inga hinder påträffas.

Vilka problem kan uppstå längs vägen?

Det första som sker när en ansökan lämnats in till den europeiska myndigheten, EUIPO, är att en granskare bedömer huruvida ansökan uppnår de formella kraven samt om märket innehar erforderlig särskiljningsförmåga. Under denna del av processen kan ett s.k. föreläggande utfärdas, vilket vi i sådant fall rapporterar till er tillsammans med alternativa tillvägagångssätt. När granskaren handlagt ansökan publiceras den för invändning, varpå en potentiell tidigare rättighetshavare kan lämna in en invändning mot registreringen av ert varumärke. Även detta rapporteras till er och vi diskuterar oss fram till vidare agerande.

Dessa två typer av hinder kan alltså uppstå, men förhoppningen är såklart alltid en friktionsfri process.

Vad innebär det att klassificera en varumärkesansökan?

Varumärkesskydd ansöks för just de varor eller tjänster som tillhandahålls, eller avses att tillhandahållas, under märket. Det finns 45 olika klasser och en rad olika varu- och tjänstebeteckningar inom varje klass, av vilka vi bygger ovan nämnda klassningsförslag för er ansökan.

Om oss

VAMO Varumärkesombudet AB är en affärsjuridisk byrå specialiserad på varumärkesskydd, mönster och domännamnstvister. Vi har lång erfarenhet av att arbeta med varumärken, från patentbyrå, advokatbyrå samt industrin och har hittat vårt eget sätt att erbjuda personliga och professionella tjänster. Hemsidan du nu besöker är speciellt riktad till er som mindre företagare, för vilka vi utvecklat ett nytt koncept. Detta med avsikt att uppmuntra till att, trots en mindre omsättning, skydda ditt varumärke i EU i ett så tidigt skede som möjligt.

Maite Eriksson

VD, EU-auktoriserat varumärkes- och designombud (LL.M.)
0739-81 34 45
maite@varumarkesombudet.se

Mer info

Utbildning
University of Westminster – Law (2004)
Lunds universitet (jur. kand. 2005)

Erfarenhet
Awapatent (2005-2006)
Dipcon (2006-2007)
Ericsson AB (2007-2008)
RydinCarlsten Advokatbyrå (2008-2009)
VAMO Varumärkesombudet AB (2009-dags dato)

Språk
Svenska, engelska, spanska och franska

Auktorisation
EU-auktoriserat varumärkes- och designombud

Elin Nilsson

Jurist (LL.M.)
0704-47 30 67
elin@varumarkesombudet.se

Mer info

Utbildning
Göteborgs universitet (jur. kand. 2015)

Erfarenhet
VAMO Varumärkesombudet AB (2016-dags dato)

Språk
Svenska, engelska

Amanda Johansson

Junior jurist (LL.M.) – f.n. föräldraledig
0707-50 30 54
amanda@varumarkesombudet.se

Mer info

Utbildning
Göteborgs universitet (juristexamen 2020)

Erfarenhet
VAMO Varumärkesombudet AB (2021-dags dato)

Språk
Svenska, engelska

Helena Jörnbratt

Paralegal
0700-02 30 11
helena@varumarkesombudet.se

Mer info

Utbildning
Yrgo högre utbildning Göteborg (paralegal 2016)

Erfarenhet
Förvaltningsrätten i Göteborg (2017-2021)
VAMO Varumärkesombudet AB (2021-dags dato)

Språk
Svenska, engelska

Jasmin Bouizgarne

Junior jurist (LL.M.)
0707-74 09 86
jasmin@varumarkesombudet.se

Mer info

Utbildning
Göteborgs universitet (juristexamen 2022)

Erfarenhet
VAMO Varumärkesombudet AB (2022-dags dato)

Språk
Svenska, engelska

Kontakta oss

VAMO Varumärkesombudet AB

Stockholm
Tel: 08-551 18 747
info@varumarkesombudet.se

Göteborg
Tel: 031-313 49 85
info@varumarkesombudet.se

Vi kontaktar dig

*” anger obligatoriska fält

Villkor*
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.